Dzelzceļa pārvadājumu drošības sertifikāta izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Īss apraksts:
Lai iegūtu tiesības piekļūt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai un garantētu drošu pakalpojumu sniegšanu attiecīgajos infrastruktūras posmos, pārvadātājam pirms pārvadājumu uzsākšanas jāsaņem drošības sertifikāts.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums(pārvadātājs)-komercsabiedrība, kas saņēmusi pārvadātāja licenci dzelzceļa (pasažieru vai kravu) pārvadājumu veikšanai starp stacijām un šim nolūkam nodrošina vilci, vai arī komercsabiedrība, kas saņēmusi pārvadātāja licenci un sniedz tikai vilces pakalp. starp stacijām
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Informācija par pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamajām veidlapām
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Saziņai izmantojamie formāti
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1