Valsts atbalsts lauksaimniecībai
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Pakalpojumā Valsts atbalsts šobrīd pieejamas šādas kārtas:

Valsts Zivju fonds


Precīzāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/


Šobrīd kārta slēgta šādiem pakalpojumiem:

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē
Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai
Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei
Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai
Fitosanitāro pasākumu kompensācijas
Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos
Valsts Zivju fonds
Kredītprocentu dzēšana
Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā
Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā
Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā
Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā
Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS)
Valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2019.gadā
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs
Valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2018.gadā
Atbalsts biškopības nozarei
Dīzeļdegviela lauksaimniekiem
Atbalsts tirgus veicināšanai
Atbalsts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas veicināšanai
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir jebkura persona saskaņā ar noteikumiem.
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - saskaņā ar noteikumiem katram atbalsta veidam:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta likuma 13.pantu, Lauku atbalsta dienesta (LAD) amatpersonu pieņemtos administratīvos aktus (lēmumus) var apstrīdēt un pārsūdzēt rakstveidā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu.
Atgādinājums
Detalizēts normatīvo aktu saraksts:  http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Lauksaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Lauku atbalsta dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.27.