Deklarācija fitosanitārajai kontrolei
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Persona, kas reģistrēta Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā un nodarbojas ar stādīšanai paredzēto augu vai kartupeļu audzēšanu, katru gadu iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā deklarāciju fitosanitārajai kontrolei.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas reģistrēta Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā un nodarbojas ar stādīšanai paredzēto augu vai kartupeļu audzēšanu
Termiņš:
Deklarācija jāiesniedz līdz kārtējā gada 30.aprīlim
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Deklarācija fitosanitārajai kontrolei
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1