Deklarācija fitosanitārajai kontrolei
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Persona, kas reģistrēta Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) deklarāciju fitosanitārajai kontrolei. Deklarācijā norāda plānotās darbības (audzēšana, tirdzniecība, ražošana, ievešana vai izvešana) ar augiem vai augu produktiem, kā arī augu sugas vai augu produktu veidus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Personas, kas reģistrētas Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā
Termiņš:
Deklarācija jāiesniedz līdz kārtējā gada 1.aprīlim
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Deklarācija fitosanitārajai kontrolei
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1