Sēklu kvalitātes novērtēšana laboratorijā
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālā sēklu kontroles laboratorija novērtē sēklu kvalitāti saskaņā ar attiecīgās sugas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem.
Paraugus ņem un sēklas novērtē saskaņā ar Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) paredzētajām metodēm. Sugām, uz kurām neattiecas ISTA noteikumi, piemēro sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos iekļautās metodes.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieteikumus var iesniegt bez termiņa ierobežojumiem.
Analīžu rezultātus izsniedz trīs dienu laikā pēc dīgtspējas analīžu pabeigšanas. Dīgtspējas analīžu laiks ir 7-28 dienas (tas atkarīgs no auga sugas), bet vēl ir arī iespēja, ka analīze jāatkārto. Tad termiņš attiecīgi pagarinās.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles laboratorija veic klienta iesniegtā sēklu parauga kvalitātes novērtēšanu saskaņā ar attiecīgās sugas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem, izmantojot ISTA metodiku.

Parauga noņēmējs un sēklas īpašnieks savstarpēji vienojas par parauga noņemšanas laiku.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
VAAD klātiene
Vidzemes reģionālā nodaļa
Parādīt visus...
Pasts VAAD pasts
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss: 67027302
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Personai jāveic samaksa par pakalpojumu, pamatojoties uz VAAD izsniegtu rēķinu, kas izrakstīts saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (skat. sadaļu "Cita informācija"-"Normatīvie akti").
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
VAAD klātiene
Vidzemes reģionālā nodaļa
Parādīt visus...
Pasts VAAD pasts
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss: 67027302
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki