Sēklu kvalitātes novērtēšana laboratorijā
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālā sēklu kontroles laboratorija novērtē sēklu kvalitāti saskaņā ar attiecīgās sugas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem.
Paraugus ņem un sēklas novērtē saskaņā ar Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) paredzētajām metodēm. Sugām, uz kurām neattiecas ISTA noteikumi, piemēro sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos iekļautās metodes.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieteikumus var iesniegt bez termiņa ierobežojumiem.
Analīžu rezultātus izsniedz trīs dienu laikā pēc dīgtspējas analīžu pabeigšanas. Dīgtspējas analīžu laiks ir 7-28 dienas (tas atkarīgs no auga sugas), bet vēl ir arī iespēja, ka analīze jāatkārto. Tad termiņš attiecīgi pagarinās.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija