Sēklu kvalitātes novērtēšana laboratorijā
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālā sēklu kontroles laboratorija novērtē sēklu kvalitāti saskaņā ar attiecīgās sugas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem.
Paraugus ņem un sēklas novērtē saskaņā ar Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) paredzētajām metodēm. Sugām, uz kurām neattiecas ISTA noteikumi, piemēro sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos iekļautās metodes.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieteikumus var iesniegt bez termiņa ierobežojumiem.
Analīžu rezultātus izsniedz trīs dienu laikā pēc dīgtspējas analīžu pabeigšanas. Dīgtspējas analīžu laiks ir 7-28 dienas (tas atkarīgs no auga sugas), bet vēl ir arī iespēja, ka analīze jāatkārto. Tad termiņš attiecīgi pagarinās.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var pārsūdzēt 1 mēneša laikā Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles departamenta direktoram Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, LV-1006.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Sēklu un stādāmo materiālu aprites likums
(Saeima; likumi; 2000.01.01.)
Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 120; 2007.02.17.)
Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 152; 2009.02.27.)
Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 592; 2010.07.14.)
Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 554; 2012.08.17.)
Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 12; 2016.01.08.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Kontaktinformācija: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.07.18.