Sēklaudzēšanas lauka apskate
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Lai novērtētu sēklaudzēšanas lauka vispārējo stāvokli un tā atbilstību normatīvajos aktos minētajām prasībām, kā arī noteiktu sugas un šķirnes tīrību, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektors veic sēklaudzēšanas lauka apskati un pieņem lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieteikumus var iesniegt līdz kārtējā gada 1.jūnijam
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Pieteikums kartupeļu sēklaudzēšanas lauku apskatēm
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Pieteikums sēklaudzēšanas lauku apskatēm
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1