Sēklaudzēšanas lauka apskate
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Lai novērtētu sēklaudzēšanas lauka vispārējo stāvokli un tā atbilstību normatīvajos aktos minētajām prasībām, kā arī noteiktu sugas un šķirnes tīrību, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektors veic sēklaudzēšanas lauka apskati un pieņem lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieteikumus var iesniegt līdz kārtējā gada 1.jūnijam
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu  par lauka apskates rezultātiem var apstrīdēt triju darbdienu laikā, bet pārējos lēmumus 1 mēneša laikā Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles departamenta direktoram Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, LV-1006.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Sēklu un stādāmo materiālu aprites likums
(Saeima; likumi; 2000.01.01.)
Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 120; 2007.02.17.)
Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 152; 2009.02.27.)
Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 592; 2010.07.14.)
Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 554; 2012.08.17.)
Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 12; 2016.01.08.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Kontaktinformācija: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.07.18.