Atļauja augu pases un/vai etiķetes lietošanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai Eiropas Savienībā izplatītu fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus, nepieciešama attiecīgā veida augu pase un/vai etiķete. Augu pasi un/vai etiķeti atļauts lietot, ja augi un augu produkti atbilst fitosanitārajām prasībām.
Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda personas deklarētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus, pieņem lēmumu par atļauju augu pases un/vai etiķetes lietošanai
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas reģistrēta Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš:
• no trešajām valstīm ievestajai produkcijai-24h laikā pēc muitošanas
• pārējos gadījumos-līdz kārtējā gada 1.aprīlim
Saņemšanas termiņš:
• no trešajām valstīm ievestajai produkcijai-48 h laikā pēc iesnieguma saņemšanas
• pārējos gadījumos-10 darbdienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts augu aizsardzības dienests Reģistrācija Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā