Pavairošanas materiāla atbilstības pārbaude un augu pases un/vai etiķetes lietošanas atļauja
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus var brīvi (bez pārbaudēm uz valstu iekšējām robežām) pārvietot no vienas Eiropas Savienības (ES) valsts uz citu. Šo augu izplatīšanai ES ir nepieciešama augu pase kā apliecinājums tam, ka augi atbilst noteiktajām fitosanitārajām prasībām.
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) veic pavairošanas materiāla atbilstības pārbaudi un pieņem lēmumu par atļauju lietot augu pasi un/vai etiķeti, kā arī nepieciešamības gadījumā sagatavo un izsniedz augu pasi un/vai etiķeti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pieteikumus var iesnieg augu veģetācijas sezonas laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Reģistrētā persona katru gadu iesniedz VAAD iesniegumu/deklarāciju fitosanitārajai kontrolei par atbilstības pārbaudes, augu pases un etiķetes nepieciešamību, norādot pārbaudāmā materiāla sugu, daudzumu, audzēšanas platības un pārbaudes vietu. Iesniegumam pievieno audzēto šķirņu sarakstu un platību plānu.
Lai saņemtu atļauju lietot etiķeti no trešajām valstīm ievestam materiālam, reģistrētā persona 24 stundu laikā pēc materiāla ievešanas iesniedz VAAD iesniegumu/deklarāciju fitosanitārajai kontrolei par atbilstības pārbaudes nepieciešamību un norāda pārbaudāmā materiāla sugu, šķirni, daudzumu un uzglabāšanas vietu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
VAAD klātiene
Vidzemes reģionālā nodaļa
Parādīt visus...
Pasts VAAD pasts
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss: 67027302
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Pirms pakalpojuma saņemšanas personai jāveic samaksa saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (skat. sadaļu "Cita informācija"-"Normatīvie akti").

Samaksa par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:

Konts Nr. LV47TREL2160320005000
Kods TRELLV22
Valsts augu aizsardzības dienests
Juridiskā adrese – Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV-1006
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000042982
Valsts kase reģ. Nr. 90000050138
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
Vidzemes reģionālā nodaļa
Zemgales reģionālā nodaļa