Pavairošanas materiāla atbilstības pārbaude un augu pases un/vai etiķetes lietošanas atļauja
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus var brīvi (bez pārbaudēm uz valstu iekšējām robežām) pārvietot no vienas Eiropas Savienības (ES) valsts uz citu. Šo augu izplatīšanai ES ir nepieciešama augu pase kā apliecinājums tam, ka augi atbilst noteiktajām fitosanitārajām prasībām.
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) veic pavairošanas materiāla atbilstības pārbaudi un pieņem lēmumu par atļauju lietot augu pasi un/vai etiķeti, kā arī nepieciešamības gadījumā sagatavo un izsniedz augu pasi un/vai etiķeti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pieteikumus var iesnieg augu veģetācijas sezonas laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums/deklarācija fitosanitārajai kontrolei
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1