Kaņepju tetrahidrokanabinola (THC) monitorings
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Lauksaimniekam ir tiesības pretendēt uz vienoto platības maksājumu par kaņepju platību, ja tā saskaņā ar regulas Nr.73/2009 39.pantu ir iekļauta kaņepju tetrahidrokanabinola (turpmāk – THC) monitoringā. Regulas Nr.73/2009 39.pants paredz, ka platības, ko izmanto kaņepju ražošanai, var pretendēt uz atbalstu tikai tad, ja izmantotajās šķirnēs THC saturs nepārsniedz 0,2%, un dalībvalstīm jāizveido sistēma, lai vismaz 30% ar kaņepēm apsēto platību pārbaudītu kaņepju THC saturu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieteikums jāiesniedz līdz kārtējā gada 15.jūnijam.
Kaņepju THC monitorings saskaņā ar regulas nosacījumiem tiek veikts 30% no monitoringam pieteiktajām platībām. Platību atlasi veic Lauku atbalsta dienests pēc informācijas saņemšanas no VAAD par monitoringam pieteiktajām platībām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments