Kaņepju tetrahidrokanabinola (THC) monitorings
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Lauksaimniekam ir tiesības pretendēt uz vienoto platības maksājumu par kaņepju platību, ja tā saskaņā ar regulas Nr.73/2009 39.pantu ir iekļauta kaņepju tetrahidrokanabinola (turpmāk – THC) monitoringā. Regulas Nr.73/2009 39.pants paredz, ka platības, ko izmanto kaņepju ražošanai, var pretendēt uz atbalstu tikai tad, ja izmantotajās šķirnēs THC saturs nepārsniedz 0,2%, un dalībvalstīm jāizveido sistēma, lai vismaz 30% ar kaņepēm apsēto platību pārbaudītu kaņepju THC saturu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieteikums jāiesniedz līdz kārtējā gada 15.jūnijam.
Kaņepju THC monitorings saskaņā ar regulas nosacījumiem tiek veikts 30% no monitoringam pieteiktajām platībām. Platību atlasi veic Lauku atbalsta dienests pēc informācijas saņemšanas no VAAD par monitoringam pieteiktajām platībām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Brīdinājums
VAAD ir tiesības anulēt platības iekļaušanu kaņepju THC monitoringā kārtējā gadā, neatmaksājot samaksu par platības iekļaušanu kaņepju THC monitoringā, ja  iesniegumā ir sniegta nepatiesa vai neprecīza informācija vai nav veikts maksājums par visu norādīto platību.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Kontaktinformācija: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.07.18.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA