Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrs
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā jāreģistrējas fiziskām un juridiskām personām, kurām saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nepieciešamas Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoru pārbaudes augu karantīnas vai pavairošanas materiāla kvalitātes kontroles jomā.
Tās ir personas, kas:
- ieved fitosanitārajai kontrolei pakļautos augu un augu produktus (koksni, stādīšanai paredzētus augus, grieztus ziedus un zarus, dārzeņus, augļus, kartupeļus, augsni, substrātus, graudus) no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis;
- audzē kartupeļus platībās, kas lielākas par 1 ha, vai tirgo kartupeļus;
- audzē augus vai ražo augu produktus, kuru izplatīšanai vajadzīgas augu pases vai etiķetes;
- izmanto aizvietotājpases;
- ir Erwinia amylovora saimniekaugu (ābeļu, bumbieru, krūmcidoniju, pīlādžu) komercdārzu īpašnieki vai valdītāji.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pieteikumus var iesniegt līdz kārtējā gada 1.aprīlim
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt 1 mēneša laikā Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departamenta direktoram Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, LV-1006.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Kontaktinformācija: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.07.18.