Individuālā atļauja veģetatīvās pavairošanas materiālu un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šie materiāli un sēklas nav iegūti, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Viens no galvenajiem bioloģiskās produkcijas audzēšanas pamatprincipiem ir tas, ka bioloģiskajā ražošanā tiek izmantots tikai tādas sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi.
Pārejas laikā Eiropas Savienības dalībvalstīm bioloģiskajā ražošanā ir atļauts izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālus, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja audzētāji nevar iegūt pavairošanas materiālu, kas ražots ar bioloģiskās ražošanas metodi.
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) pēc pieprasījuma izsniedz fiziskai vai juridiskai personai individuālo atļauju tādu sēklu (sēklu maisījumu) un veģe­tatīvās pavairošanas materiālu izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauk­saimniecības ražošanas metodi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Iesnieguma iesniegšanas pēdējais termiņš katrai sugu grupai norādīts Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" 39.punktā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt 1 mēneša laikā Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles departamenta direktoram (par sēklām) vai Augu karantīnas departamenta direktoram (par veģetatīvās pavairošanas materiāliem) Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, LV-1006
Atgādinājums
Normatīvie akti
Lauksaimniecības un lauku attīstības likums
(Saeima; likumi; 2004.04.24.)
Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 485; 2009.06.11.)
Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā
(Ministru kabinets; noteikumi; 251; 2010.03.24.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Kontaktinformācija: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.07.18.