Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā jāreģistrējas personām, kas nodarbojas ar sēklaudzēšanu un vēlas sertificēt sēklas; nodarbojas ar sēklu sagatavošanu vai saiņošanu; tirgo Latvijā sēklas sēklaudzēšanai; ieved sēklas kopējā Eiropas Savienības tirgū
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par personas reģistrāciju Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, grozījumu izdarīšanu vai svītrošanu no reģistra
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma. Ja VAAD 22 darbdienu laikā pēc visas informācijas saņemšanas nav informējis personu par reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt, uzskatāms, ka persona ir reģistrēta reģistrā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments