Informācijas iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Viens no galvenajiem bioloģiskās produkcijas audzēšanas pamatprincipiem ir tas, ka bioloģiskajā ražošanā tiek izmantotas tikai tādas sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi. Katra Eiropas Savienības dalībvalsts nodrošina, ka tiek izveidota elektroniska datu bāze, kurā iekļauj tās teritorijā pieejamās šķirnes, kuru sēklas vai veģetatīvās pavairošanas materiāli ir iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodēm. Latvijā šī informācija pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības produktus, lai tos pārdotu, vai arī kura pārdod šādus bioloģiskās lauksaimniecības produktus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
5 darba dienas pēc iesnieguma saņemšanas (pēdējais iesnieguma iesniegšanas termiņš katrai sugu grupai norādīts Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" 32.punktā)
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
VAAD nodrošina, ka jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības produktus, lai tos pārdotu, vai arī kura pārdod šādus bioloģiskās lauksaimniecības produktus (turpmāk - operators), var iekļaut Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas datu bāzēs informāciju par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem. Pieejamam bioloģiskās izcelsmes sēklas materiālam jābūt sertificētam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību.
Datu bāzēs tiek iekļauta informācija par:
1) sēklām un sēklas kartupeļiem - suga, šķirne, sēklas kategorija, sēklas kvalitāti apliecinošā dokumenta numurs un derīguma termiņš;
2) veģetatīvās pavairošanas materiāliem - suga un šķirne, bāzes, pirmsbāzes vai sertificētam materiālam - pavairošanas materiāla kategorija un sertifikāta numurs;
3) tirdzniecībai piedāvāto sēklu daudzumu (kilogramos) vai veģetatīvās pavairošanas materiāla daudzumu (gabalos vai kilogramos);
4) pārdevēju.  
Jāiesniedz šādi dokumenti:
- iesniegums informācijas iekļaušanai bioloģiskās lauksaimniecības šķirņu sēklu uzskaites datu bāzē;  
- iesniegums informācijas iekļaušanai bioloģiskās lauksaimniecības veģetatīvās pavairošanas materiāla datu bāzē.
VAAD izvērtē iesniegtās informācijas atbilstību un 5 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par informācijas iekļaušanu sistēmā vai atteikumu. Ja VAAD konstatē, ka iesniegtā informācija neatbilst normatīvo aktu prasībām, tad par to rakstveidā informē operatoru. Operators neatbilstības novērš 10 darbdienu laikā pēc VAAD informācijas saņemšanas. Līdz neatbilstību novēršanai informāciju sistēmā neiekļauj.
Pēdējais iesniegtās informācijas atjaunošanas termiņš sistēmā (pēdējais iesnieguma iesniegšanas termiņš):
1. sēklām un sēklas kartupeļiem:
1.1. segto platību dārzeņiem - 20.janvāris;
1.2. vasarāju labībai, kartupeļiem, bietēm, lopbarības augiem, liniem, vasaras rapsim, vasaras ripsim un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem, atklātā lauka dārzeņiem - 5.aprīlis;
1.3. ziemas rapsim, ziemas ripsim - 20.jūlijs;
1.4. ziemāju labībām - 5.septembris;
2. citiem veģetatīvās pavairošanas materiāliem:
2.1. dārzeņiem un citiem lakstaugiem - 5.aprīlis;
2.2. zemenēm - 20.jūlijs;
2.3. augļu kokiem un krūmogulājiem - 5.septembris.
Operators vienas darbdienas laikā pēc izmaiņām sēklu vai veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumā rakstveidā par to informē VAAD, kas atjauno informāciju sistēmā 3 darbdienu laikā pēc tās saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
VAAD klātiene
Vidzemes reģionālā nodaļa
Parādīt visus...
Pasts VAAD pasts
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss: 67027302
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VAAD klātiene
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss: 67027302
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VAAD pasts
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss: 67027302
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki