Informācijas iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem
Izvēlētā organizācija: VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Īss apraksts:
Viens no galvenajiem bioloģiskās produkcijas audzēšanas pamatprincipiem ir tas, ka bioloģiskajā ražošanā tiek izmantotas tikai tādas sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi. Katra Eiropas Savienības dalībvalsts nodrošina, ka tiek izveidota elektroniska datu bāze, kurā iekļauj tās teritorijā pieejamās šķirnes, kuru sēklas vai veģetatīvās pavairošanas materiāli ir iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodēm. Latvijā šī informācija pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības produktus, lai tos pārdotu, vai arī kura pārdod šādus bioloģiskās lauksaimniecības produktus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
5 darba dienas pēc iesnieguma saņemšanas (pēdējais iesnieguma iesniegšanas termiņš katrai sugu grupai norādīts Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" 32.punktā)
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt 1 mēneša laikā Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, LV-1006
Atgādinājums
Brīdinājums
Personai jābūt reģistrētai gan Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, gan Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā
Normatīvie akti
Lauksaimniecības un lauku attīstības likums
(Saeima; likumi; 2004.04.24.)
Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 485; 2009.06.11.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Kontaktinformācija: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.07.18.