Atļaujas/ darbības atbilstības sertifikāta saņemšana cilvēka izcelsmes substanču izmantošanai
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Lai audu, šūnu un orgānu ieguves un uzglabāšanas (izmantošanas) centri, asins kabineti, asins sagatavošanas nodaļas un Valsts Asinsdonoru centrs būtu tiesīgi sniegt pakalpojumus, jāsaņem Zāļu valsts aģentūras atļauja/ atbilstības sertifikāts kā apliecinājums par atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Lai ārstniecības iestāde vai augstskola, kurai izsniegta atļauja vai atbilstības sertifikāts, būtu tiesīga  mainīt atļaujā vai atbilstības sertifikātā norādītos darbības nosacījumus (piemēram, atbildīgās personas maiņa, telpu izmaiņas, apstrādes procesu izmaiņas, jaunu sadarbības līgumu noslēgšana u.tml.) ir jāsaņem jauna atļauja vai atbilstības sertifikāts.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ārstniecības iestādes, augstskolas
Termiņš:
Lēmums par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju cilvēka audu vai orgānu, kā arī miruša cilvēka ķermeņa izmantošanai tiek pieņemts 3 mēn. laikā. Pārējos gadījumos 30 dienu laikā. Ja objektīvu iemeslu dēļ termiņu nav iespējams ievērot, termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar APL noteikto
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija