Atļaujas/ darbības atbilstības sertifikāta saņemšana cilvēka izcelsmes substanču izmantošanai
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Lai audu, šūnu un orgānu ieguves un uzglabāšanas (izmantošanas) centri, asins kabineti, asins sagatavošanas nodaļas un Valsts Asinsdonoru centrs būtu tiesīgi sniegt pakalpojumus, jāsaņem Zāļu valsts aģentūras atļauja/ atbilstības sertifikāts kā apliecinājums par atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Lai ārstniecības iestāde vai augstskola, kurai izsniegta atļauja vai atbilstības sertifikāts, būtu tiesīga  mainīt atļaujā vai atbilstības sertifikātā norādītos darbības nosacījumus (piemēram, atbildīgās personas maiņa, telpu izmaiņas, apstrādes procesu izmaiņas, jaunu sadarbības līgumu noslēgšana u.tml.) ir jāsaņem jauna atļauja vai atbilstības sertifikāts.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ārstniecības iestādes, augstskolas
Termiņš:
Lēmums par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju cilvēka audu vai orgānu, kā arī miruša cilvēka ķermeņa izmantošanai tiek pieņemts 3 mēn. laikā. Pārējos gadījumos 30 dienu laikā. Ja objektīvu iemeslu dēļ termiņu nav iespējams ievērot, termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar APL noteikto
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Veselības ministrijā
Atgādinājums
Par pakalpojumu jāveic samaksa saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi.
Brīdinājums
Ārstniecības iestādes vai augstskolas darbības laikā jomās, kurām ZVA izsniegusi atbilstības sertifikātu vai atļauju, tiek veikta regulāra uzraudzība  saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto periodu.
Novērtētajām ārstniecības iestādēm reizi gadā ir jāsniedz gada atskaites par darbu vai hemovigilanci
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Zāļu valsts aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese:  Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424, 29447659
E-pasts:  info@zva.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.29.