Filmu producentu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Nacionālais kino centrs
Īss apraksts:
Filmu producentu reģistrācija ir nepieciešama, lai varētu piedalītos publiskajos konkursos un iegūtu publisko finansējumu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Filmu producentu reģistrācijas apliecības var saņemt komersanti, SIA, akciju sabiedrības, individuālie komersanti, biedrības un nodibinājumi
Termiņš:
Lēmumu par filmu producenta reģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu reģistrēt filmu producentu pieņem Nacionālā kino centra atbildīgā amatpersona 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Iesnieguma iesniegšana un valsts nodevas samaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Iesnieguma iesniegšana un valsts nodevas samaksa
Normatīvie akti:
Noteikumi par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu
Apmaksa:
Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Filmu producenta reģistra pakalpojumi
Valsts nodeva par filmu producenta reģistrāciju Pakalpojums 28,46 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts nodeva par filmu producenta reģistrāciju