Filmu producentu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Nacionālais kino centrs
Īss apraksts:
Filmu producentu reģistrācija ir nepieciešama, lai varētu piedalītos publiskajos konkursos un iegūtu publisko finansējumu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Filmu producentu reģistrācijas apliecības var saņemt komersanti, SIA, akciju sabiedrības, individuālie komersanti, biedrības un nodibinājumi
Termiņš:
Lēmumu par filmu producenta reģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu reģistrēt filmu producentu pieņem Nacionālā kino centra atbildīgā amatpersona 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Filmu producentu reģistra veidlapas
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1