Filmu producentu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Nacionālais kino centrs
Īss apraksts:
Filmu producentu reģistrācija ir nepieciešama, lai varētu piedalītos publiskajos konkursos un iegūtu publisko finansējumu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Filmu producentu reģistrācijas apliecības var saņemt komersanti, SIA, akciju sabiedrības, individuālie komersanti, biedrības un nodibinājumi
Termiņš:
Lēmumu par filmu producenta reģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu reģistrēt filmu producentu pieņem Nacionālā kino centra atbildīgā amatpersona 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Iesniedzējam ir tiesības apstrīdēt Nacionālā kino centra amatpersonas lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā atbilstoši 29.06.2010. MK not. Nr. 586 11.p.
Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT).
Atgādinājums
Brīdinājums
Iesniegumu, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, iesniedz Nacionālajā Kino centrā, izmantojot E-adresi, vai sūtot e-pastā: zigita.saulite@nkc.gov.lv
Normatīvie akti
MK noteikumi Nr.586 “Filmu producentu reģistrācijas kārtība”
(Ministru kabineta; noteikumi; 586; 2010.07.09.)
Noteikumi par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu
(Ministru kabinets; noteikumi; 585; 2010.07.17.)
Filmu likums
(Saeima; likumi; 0; 2010.06.30.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Fizisku personu datu aizsardzība
Pakalpojuma uzdevums:
Cits
Pakalpojuma nozare:
Pārējā sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas vadība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nacionālais kino centrs
Kontaktinformācija: Peitavas iela 10, Rīga, LV-1050
E-pasts: nkc@nkc.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.06.15.