Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Lai nebrīvē turētu starptautiskajā tirdzniecībā apdraudēto sugu īpatņus (Padomes 1996.gada 9.decembra Regulas (EK) Nr.338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību A un B pielikumā minētos zīdītājus, putnus un rāpuļus), dzīvnieks jāreģistrē Dabas aizsardzības pārvaldē. Dzīvnieka turēšanas vietas vai īpašnieka maiņas gadījumā, kā arī dzīvnieka nāves gadījumā par izmaiņām ir jāziņo Dabas aizsardzības pārvaldei.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Dzīvnieka īpašnieka vai turēšanas vietas maiņas paziņojums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Dzīvnieka nāves paziņojums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite