Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Lai nebrīvē turētu starptautiskajā tirdzniecībā apdraudēto sugu īpatņus (Padomes 1996.gada 9.decembra Regulas (EK) Nr.338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību A un B pielikumā minētos zīdītājus, putnus un rāpuļus), dzīvnieks jāreģistrē Dabas aizsardzības pārvaldē. Dzīvnieka turēšanas vietas vai īpašnieka maiņas gadījumā, kā arī dzīvnieka nāves gadījumā par izmaiņām ir jāziņo Dabas aizsardzības pārvaldei.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Viena mēneša laikā, iesniedzot Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoram.
Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT) https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Dabas aizsardzības pārvalde
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Tālrunis: +371 67509545
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.22.