Iesnieguma par mēslošanas līdzekļa ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis" uzskaiti iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Mēslošanas līdzekļa ar marķējumu “EK mēslošanas līdzeklis” (saskaņā ar regulu Nr. 2003/2003) ražotājs vai ievedējs, vai iepakotājs pirms mēslošanas līdzekļa laišanas tirgū iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par mēslošanas līdzekļa uzskaiti.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• ievada informāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas ražo, ieved vai iepako mēslošanas līdzekli ar marķējumu “EK mēslošanas līdzeklis”
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā mēnesi pirms mēslošanas līdzekļa laišanas tirgū
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts augu aizsardzības dienests Ziņu iesniegšana par tirdzniecībai ražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem