Iesnieguma par mēslošanas līdzekļa ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis" uzskaiti iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Mēslošanas līdzekļa ar marķējumu “EK mēslošanas līdzeklis” (saskaņā ar regulu Nr. 2003/2003) ražotājs vai ievedējs, vai iepakotājs pirms mēslošanas līdzekļa laišanas tirgū iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par mēslošanas līdzekļa uzskaiti.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• ievada informāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas ražo, ieved vai iepako mēslošanas līdzekli ar marķējumu “EK mēslošanas līdzeklis”
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā mēnesi pirms mēslošanas līdzekļa laišanas tirgū
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Brīdinājums
Ja iesniegums nav pilnībā aizpildīts vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, Valsts augu aizsardzības dienests pieprasa 20 darbdienu laikā iesniegt nepieciešamo informāciju un dokumentus. Ja līdz noteiktā termiņa beigām trūkumi nav novērsti, iesniegums tiek noraidīts.
Normatīvie akti
Mēslošanas līdzekļu aprites likums
(Saeima; likumi; 2006.02.23.)
Par mēslošanas līdzekļiem
(Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome; regula; 2003; 2003.10.13.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.28.