Sniega, grunts vai cita veida materiālu īslaicīga uzglabāšanas saskaņojumu izsniegšana (Daugavpils pilsētas dome)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"'
Īss apraksts:
Pakalpojums reglamentē saimniecisko darbību Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās teritorijās. Visos gadījumos, kad nepieciešams saskaņojums sniega, grunts vai cita veida materiālu īslaicīgai uzglabāšanai pilsētas īpašumā esošā teritorijā, tas ir jāpieprasa Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Pārvalde). Patvaļīga sniega, grunts vai cita veida materiālu īslaicīga uzglabāšana pilsētas īpašumā esošā teritorijā ir aizliegta.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1