Tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora, ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšana (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Tirdzniecība notiek tam paredzētajās publiskajās vietās ar pašvaldības izpilddirektora atļauju.

Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas veic tirdzniecību Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā.

Nodeva apmaksājama pilnā apmērā pirms tirdzniecības uzsākšanas.

Nodeva par Pļaviņu novada teritorijā deklarētājām personām, kas tirgo pašaudzētu lauksaimniecības produkciju, amatniekiem, ir maksājama 50% apmērā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Lēmumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju piecu darba dienu laikā pieņem Pļaviņu novada pašvaldības izpilddirektors.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pļaviņu novada dome
Kontaktinformācija: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.26.