Atļauja autotransporta iebraukšanai Bārukalna kapos
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Komersantiem un komercsabiedrībām, kas veic komercdarbību Bārukalna kapu teritorijā ir nepieciešams saņemt atļauju autotransporta iebraukšanai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Atļauja tiek izsniegta 3 darba dienu laikā pēc pakalpojuma apmaksas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1