Atļauja autotransporta iebraukšanai Bārukalna kapos
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Komersantiem un komercsabiedrībām, kas veic komercdarbību Bārukalna kapu teritorijā ir nepieciešams saņemt atļauju autotransporta iebraukšanai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Atļauja tiek izsniegta 3 darba dienu laikā pēc pakalpojuma apmaksas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pļaviņu novada dome
Kontaktinformācija: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.11.