Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarāciju iesniedz nodokļu maksātājs, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai un  reģistrēta saņēmēja darbībai, reģistrēts nosūtītājs un citi akcīzes nodokļa maksātāji, ja iestājies akcīzes nodokļa maksāšanas pienākums.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nodokļu maksātājs, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai un  reģistrēta saņēmēja darbībai, reģistrēts nosūtītājs un citi akcīzes nodokļa maksātāji, ja iestājies akcīzes nodokļa maksāšanas pienākums.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite