Licence tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Speciālā atļauja (licence) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai dod tiesības tabakas izstrādājumus gala patērētājiem veikalos, restorānos, kafejnīcās u.c. tirdzniecības vietās Latvijas Republikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai var saņemt komercreģistrā reģistrēts komersants.
Termiņš:
Licence tiek izsniegta mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums speciālas atļaujas (licences) saņemšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 24.punkts
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 63.punkts
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Speciālas atļaujas (licences) un izziņas darbībām ar akcīzes precēm
Nepieciešams pakalpojuma solī:
3
VID tīmekļvietne
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1