Akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecība
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecība un iesniegtais nodrošinājums dod tiesības komersantam veikt vienu noteiktu darbību —alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu vienreizēju saņemšanu no citas dalībvalsts. Lai saņemtu vai pārreģistrētu vienreizējā nodrošinājuma apliecību, nodrošinājuma iesniedzējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona, kura saņem akcīzes preces Latvijas Republikā, izmantojot atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmu.
Termiņš:
Akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecība tiek izsniegta mēneša laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku saņemšana
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Iesniegums par atdotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku saņemšana
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Vienkāršotais akcīzes preču pavaddokuments (SAAD)