Akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecība
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecība un iesniegtais nodrošinājums dod tiesības komersantam veikt vienu noteiktu darbību —alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu vienreizēju saņemšanu no citas dalībvalsts. Lai saņemtu vai pārreģistrētu vienreizējā nodrošinājuma apliecību, nodrošinājuma iesniedzējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona, kura saņem akcīzes preces Latvijas Republikā, izmantojot atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmu.
Termiņš:
Akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecība tiek izsniegta mēneša laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecību, Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz:
1. iesniegums akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai;
2. saistību izpildes apdrošināšanas polise vai kredītiestādes galvojums elektroniska dokumenta veidā vai jāveic drošības naudas iemaksa VID noteiktajā kontā (plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnē).
Iesnieguma un pievienojamo dokumentu iesniegšana VID (elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā - dokumentu grupa: "Akcīzes preču licenču, nodrošinājumu, atļauju, izziņu un sertifikātu iesniegumi" -> "Iesniegums akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai").
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecība parakstīta ar drošu elektronisko parakstu komersantam tiek nosūtīta VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
3. solis / Samaksa par pakalpojumu
Pakalpojums ir bez maksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus