Pārskats par tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku apriti
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājs, kurš saņēmis akcīzes nodokļa markas, katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatus par tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku apriti iepriekšējā mēnesī. Pārskatus iesniedz, sākot ar mēnesi, kurā komersants ir saņēmis akcīzes nodokļa markas un kamēr atlikumā ir akcīzes nodokļa markas.

Pārskatus par akcīzes nodokļa marku apriti VID iesniedz:
1) apstiprināts noliktavas turētājs;
2) reģistrēts saņēmējs;
3) īslaicīgi reģistrēts saņēmējs.

Nodokļa maksātājs, kura valdījumā ir vairākas akcīzes preču noliktavas, iesniedz vienu kopēju marku aprites pārskatu par visām tā valdījumā esošajām akcīzes preču noliktavām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sagatavo dokumentus (Ministru kabineta 12.05.2015. noteikumu Nr.220 „Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām” 5.pielikums), nosūta izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Pārskats par akcīzes nodokļa marku apriti tabakas izstrādājumu marķēšanai, jāiesniedz līdz katra mēneša 15.datumam.

Ja nodokļa maksātājam ir anulēta speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai vai reģistrēta saņēmēja darbībai vai tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu, nodokļa maksātājs veic akcīzes nodokļa marku atlikumu inventarizāciju pēc stāvokļa speciālās atļaujas (licences) vai tajā norādītā ieraksta par konkrētu akcīzes preču veidu anulēšanas dienā un iesniedz marku aprites pārskatu.

Par pārskata taksācijas perioda pēdējo dienu uzskata dienu, kad anulēta speciālā atļauja (licence) vai tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniedzot Pārskatu par tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku apriti VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) dokumenta status no Iesniegts un Iesniegts precizējums nomainās uz statusu Pieņemts un Pieņemts precizējums, kas liecina par to, ka dokuments (vai dokumenta precizējums) sekmīgi iesniegts un ir pieņemts VID.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma