Pārskats par vīna krājumiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Pārskatu Vīna krājumi iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā komersants, kas ražo, pārstrādā, apstrādā, fasē vai ieved nodošanai patēriņam Latvijas Republikā vīnu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants, kas ražo, pārstrādā, apstrādā, fasē vai ieved nodošanai patēriņam Latvijas Republikā vīnu.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Veidlapa -Vīna krājumi
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1