Akcīzes preču elektroniskie administratīvie dokumenti (e-AD)
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodrošināt komersantiem, kuri šobrīd nodarbojas vai nākotnē plāno nodarboties ar akcīzes preču (alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un energoproduktu) pārvietošanu, izmantojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) izmantošanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersanti, kuri šobrīd nodarbojas vai nākotnē plāno nodarboties ar akcīzes preču (alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un energoproduktu) pārvietošanu, izmantojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA