E-pakalpojums "Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem"
Izvēlētā organizācija: LR IeM INFORMĀCIJAS CENTRS
Īss apraksts:
E-pakalpojuma ietvaros, izmatojot attiecīgas datu ievades formas un veicot pakalpojuma apmaksu, izmantojot Swedbankas internetbanku (tuvākā laikā arī citu internetbanku klientiem būs šāda iespēja), portālā www.latvija.lv ir iespēja elektroniski pieprasīt izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem. Lai elektroniski pieprasītu izziņu, nav nepieciešams drošs e-paraksts. Pakalpojums ir aktuāls gadījumos, kad personai šāda izziņa ir nepieciešama iesniegšanai darba devējiem, dodoties strādāt vai studēt uz ārvalstīm, kā arī citās situācijās. Izziņas tiek sagatavotas latviešu, krievu un angļu valodā vienas līdz piecu darba dienu laikā – atkarībā no pieprasītāja vajadzībām. Elektroniski pieprasīto izziņu var saņemt personīgi (vai ar pilnvarotas personas starpniecību) ierodoties Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā vai ierakstītā vēstulē (pieprasījumā norādītājā pasta nodaļā Latvijas Republikas teritorijā)."
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Personu apliecinošs dokuments
Pase
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2