E-pakalpojums "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību"
Izvēlētā organizācija: LR IeM INFORMĀCIJAS CENTRS
Īss apraksts:
E-pakalpojuma ietvaros portālā www.latvija.lv ir iespēja elektroniski pieprasīt izziņu par fiziskas personas sodāmību, izmatojot attiecīgas datu ievades formas un veicot pakalpojuma apmaksu, izmantojot Swedbankas internetbanku (tuvākā laikā arī citu internetbanku klientiem būs šāda iespēja). Lai elektroniski pieprasītu izziņu, nav nepieciešams drošs e-paraksts.
Pakalpojums ir aktuāls gadījumos, kad personai šāda izziņa ir nepieciešama iesniegšanai darba devējiem, slēdzot laulības, dodoties strādāt vai studēt uz ārvalstīm, kā arī citās situācijās.
Izziņas tiek sagatavotas latviešu, krievu un angļu valodā vienas līdz piecu darba dienu laikā – atkarībā no pieprasītāja vajadzībām. Elektroniski pieprasīto izziņu var saņemt personīgi (vai ar pilnvarotas personas starpniecību) ierodoties Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā vai ierakstītā vēstulē (pieprasījumā norādītājā pasta nodaļā Latvijas Republikas teritorijā)."
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Noteikumi par valsts nodevu par izziņas izsniegšanu no Sodu reģistra
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Iestādes maksas pakalpojums Skaits -
Valsts nodeva Skaits -
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
IeM IC Latvija.lv  e-pakalpojumu cerādis (20012014_v3)