E-pakalpojums "Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem"
Izvēlētā organizācija: LR IeM INFORMĀCIJAS CENTRS
Īss apraksts:
"E-pakalpojuma ietvaros portālā www.latvija.lv ir iespēja elektroniski pieprasīt izziņu par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem attālināti, izmatojot attiecīgas datu ievades formas un veicot pakalpojuma apmaksu, izmantojot Hansabankas internetbanku (tuvākā laikā arī citu internetbanku klientiem būs šāda iespēja). Lai elektroniski pieprasītu izziņu, nav nepieciešams drošs e-paraksts.
Pakalpojums ir aktuāls gadījumos, kad juridiskajai personai šāda izziņa ir nepieciešama dalībai iepirkuma konkursos Latvijas Republikā vai ES dalībvalstī, kā arī citās situācijās.
Izziņas tiek sagatavotas latviešu, krievu un angļu valodā vienas līdz piecu darba dienu laikā – atkarībā no pieprasītāja vajadzībām. Juridiskās personas pārstāvis, uzrādot pilnvarojumu, izziņu var saņemt personīgi, ierodoties Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā vai arī ierakstītā vēstulē (pieprasījumā norādītājā pasta nodaļā Latvijas Republikas teritorijā)."
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Noteikumi par valsts nodevu par izziņas izsniegšanu no Sodu reģistra
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Iestādes maksas pakalpojums Skaits -
Valsts nodeva Skaits -
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
IeM IC Latvija.lv  e-pakalpojumu cerādis (20012014_v3)