Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Īss apraksts:
E-pakalpojums paredzēts fiziskas vai juridiskas personas – VDI klienta – iesnieguma nosūtīšanai uz VDI un atbildes saņemšanai. Šis e-pakalpojums nodrošina iespēju aizpildīt iesniegumu ar mērķi saņemt Valsts darba inspekcijas konsultāciju vai panākt Valsts darba inspekcijas rīcību darba tiesību vai darba aizsardzības jautājumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja klients nepiekrīt Valsts darba inspekcijas sniegtās atbildes saturam, klients to var pārsūdzēt Valsts darba inspekcijas direktorei 1 mēneša laikā.
Atgādinājums
Iesniegumā jānorāda: fiziskai personai - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese; juridiskai personai - uzņēmuma nosaukums un juridiskā adrese. Iesniegumam noteikti jābūt parakstītam.
Brīdinājums
Valsts darba inspekcijai ir tiesības neizskatīt iesniegumu, ja tā iesniedzējs nav norādījis savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi (fiziska persona); uzņēmuma nosaukumu un juridisko adresi (juridiska persona).
Normatīvie akti
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 2008.01.01.)
Valsts darba inspekcijas likums
(Saeima; likumi; 2008.07.10.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Kontaktinformācija: Rīga, Kr.Valdemāra iela 38, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.12.07.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA