Transportlīdzekļa pielāgošana
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Valsts apmaksātu transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojumu Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošina personām ar invaliditāti, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi speciāli pielāgota vieglā automobiļa nepieciešamību.
Persona veic vienreizējo iemaksu 7,11 euro apmērā, izņemot ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Transportlīdzekļu pielāgošanu par valsts budžeta līdzekļiem veic personām, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir izsniegusi atzinumu par medicīniskajām indikācijām un speciāli pielāgota transportlīdzekļa nepieciešamību.
Pakalpojumu SIVA sniedz arī par maksu.
Termiņš:
Maksimālais pakalpojuma izpildes termiņš ir 10 darba dienas - saskaņā ar līgumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
SIVA amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Direktora lēmumu par aģentūras amatpersonu izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.
Atgādinājums
Obligāti jāiesniedz visi prasītie dokumenti.
Brīdinājums
SIVA nepieņem pielāgošanai transportlīdzekli bez tehniskās apskates, bez OCTA un ar apgrūtinājumiem (nesamaksāts administratīvais sods, tiesas lēmums, u.c.).
Normatīvie akti
Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 1474; 2010.01.01.)
Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 914; 2013.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Autotransports
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.07.16.