Izziņas vai statistikas pārskatu sagatavošana, izsniegšana no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Izziņa vai pārskats no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” (turpmāk - valsts informatīvā sistēma) ir publisks pakalpojums informācijas iegūšanai no valsts informatīvās sistēmas.
Pakalpojums nodrošina vispārpieejamas informācijas saņemšanu personām par valsts informatīvā sistēmā reģistrētām traktortehnikas vienībām vai tās piekabēm. Ierobežotas pieejamības informācija tiek sniegta personām valsts funkciju un ar to saistīto uzdevumu nodrošināšanai.
Fiziska persona, divas reizes gadā, bez maksas var saņemt informāciju no valsts informatīvā sistēma par sev piederošo traktortehniku vai piekabi. Informāciju no valsts informatīvā sistēmas persona var  saņemt izziņas vai pārskata veidā, kas var tikt sagatavota elektroniski vai papīra formā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu norādītajos apmaksas termiņos. Rēķinā norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija. Pakalpojuma gala cenu veido vairāku ar valsts funkcijas nodrošināšanu saistīto pakalpojuma veidu cenu summa.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Izziņa no aģentūras arhīva Vienība EUR
Izziņa no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi (elektroniskā veidā) Izziņa EUR
Izziņa no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi (papīra formā) Izziņa EUR
Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabēm (līdz 20 000 ierakstu) Pārskats EUR
Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabēm (20 001–50 000 ierakstu) Pārskats EUR
Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabēm (50 001–100 000 ierakstu) Pārskats EUR
Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabēm (100 001 ieraksts un vairāk) Pārskats EUR
Norēķinu nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Pakalpojums EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis