Izziņas vai statistikas pārskatu sagatavošana, izsniegšana no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Izziņa vai pārskats no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” (turpmāk - valsts informatīvā sistēma) ir publisks pakalpojums informācijas iegūšanai no valsts informatīvās sistēmas.
Pakalpojums nodrošina vispārpieejamas informācijas saņemšanu personām par valsts informatīvā sistēmā reģistrētām traktortehnikas vienībām vai tās piekabēm. Ierobežotas pieejamības informācija tiek sniegta personām valsts funkciju un ar to saistīto uzdevumu nodrošināšanai.
Fiziska persona, divas reizes gadā, bez maksas var saņemt informāciju no valsts informatīvā sistēma par sev piederošo traktortehniku vai piekabi. Informāciju no valsts informatīvā sistēmas persona var  saņemt izziņas vai pārskata veidā, kas var tikt sagatavota elektroniski vai papīra formā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras amatpersonu izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības pārsūdzēšanas instrukcija. Tīmekļa vietne www.vtua.gov.lv, sadaļa "Normatīvie akti", apakšsadaļa "Lēmumu pārsūdzēšanas instrukcija".
Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu (https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums). Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT).
Atgādinājums
Informāciju no valsts informatīvā sistēmas persona var  saņemt izziņas vai pārskata veidā, kas var tikt sagatavota elektroniski vai papīra formā.
Normatīvie akti
Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 186; 2019.05.03.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Lauksaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Kontaktinformācija: E-pasts: vtua@vtua.gov.lv
Tālr.: 67027149
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.06.18.