Skolēnu transporta izdevumu kompensācija
Izvēlētā organizācija: Skrundas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiesības saņemt transporta izdevumu kompensāciju par nokļūšanu izglītības iestādē un atgriešanos dzīvesvietā 100% apmērā vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem,  kuri iegūst šo izglītību Skrundas novada izglītības iestādēs, ja izmanto: sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā; sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā, maršrutos, kuros nekursē pašvaldības skolēnu pārvadājumu autobuss.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Izglītojamie, kuri iegūst vispārējo pamata un vidējo izglītību Skrundas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Konkrētais mācību gads no 1. septembra līdz mācību gada noslēgumam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums e-talona saņemšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1