Skolēnu transporta izdevumu kompensācija
Izvēlētā organizācija: Skrundas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiesības saņemt transporta izdevumu kompensāciju par nokļūšanu izglītības iestādē un atgriešanos dzīvesvietā 100% apmērā vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem,  kuri iegūst šo izglītību Skrundas novada izglītības iestādēs, ja izmanto: sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā; sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā, maršrutos, kuros nekursē pašvaldības skolēnu pārvadājumu autobuss.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Izglītojamie, kuri iegūst vispārējo pamata un vidējo izglītību Skrundas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Konkrētais mācību gads no 1. septembra līdz mācību gada noslēgumam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Skrundas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Raiņa ielā 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.25.