Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrācija un to kustības maršrutu apstiprināšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu pašvaldībai ir jānosaka specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumi, izvērtējot to sabiedrisko nepieciešamību un drošību
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Rīgas domes Satiksmes departamenta administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja. Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Nepieciešams jauns sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums ik pa 12 mēnešierm. Ir jābūt spēkā esošai apdrošināšanai. Jaunais atzinums un apdrošināšanas līgums iesniedzams Satiksmes departamentā 10 dienu laikā pēc noslēgšanas.
Brīdinājums
Par Rīgas domes saistošo noteikumu neievērošanu pakalpojuma sniedzējam var uzlikt administratīvo sodu no EUR 10 līdz EUR 220
Normatīvie akti
Ceļu satiksmes likums
(Saeima; likumi; 1997.11.04.)
Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Rīgas pilsētā
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 166; 2012.03.29.)
Ceļu satiksmes noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 279; 2016.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.07.11.