Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrācija un to kustības maršrutu apstiprināšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu pašvaldībai ir jānosaka specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumi, izvērtējot to sabiedrisko nepieciešamību un drošību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Rīgas domes Satiksmes departamenta administratīvo aktu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja, nosūtot iesniegumu Rīgas pilsētas pašvaldībai uz adresi: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.
Atgādinājums
Nepieciešams jauns sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums ik pa 12 mēnešiem. Ir jabūt spēkā esošai apdrošināšanai. Jaunais atzinums un apdrošināšanas līgums iesniedzams Rīgas domes Satiksmes departamentā 10 dienu laikā pēc noslēgšanas.
Brīdinājums
Par Rīgas domes saistošo noteikumu neievērošanu pakalpojuma sniedzējam var uzlikt administratīvo sodu no EUR 10 līdz EUR 220.
Normatīvie akti
Ceļu satiksmes likums
(Saeima; likumi; 1997.11.04.)
Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Rīgas pilsētā
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 166; 2012.03.29.)
Ceļu satiksmes noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 279; 2016.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.11.