Lēmums par licences kartītes piešķiršanu
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas pilsētas dome
Īss apraksts:
Lēmums nepieciešams katram taksometram, lai saņemtu licences kartīti pasažieru komercpārvadājumu veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Aizpildītu pieteikumu pārvadātāja pilnvarota persona nosūta elektroniski uz e-pastu: pasts@jurmala.lv vai iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 1.stāvā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centrs Jūrmalas pilsētas domē
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz:

Izsniegtās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu
Termiņu, uz kuru transportlīdzeklis nodots turējumā pārvadātājam (līdz nomas/patapinājuma līguma termiņam).
Maksājumi: Skatīt maksājumus