Brauciena formulāru grāmatiņas izsniegšana neregulāriem starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu
Izvēlētā organizācija: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Īss apraksts:
Lai veiktu neregulāros starptautiskos vai neregulāros kabotāžas pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā, ir nepieciešams Eiropas Kopienas brauciena formulārs. Lai veiktu neregulāros starptautiskos pasažieru komercpārvadājumus uz/no valsti/-s ārpus Eiropas Savienības, ir nepieciešams INTERBUS brauciena formulārs.
http://www.atd.lv/lv/brauciena-formul%C4%81ru-gr%C4%81mati%C5%86-izsnieg%C5%A1ana-neregul%C4%81riem-starptautiskajiem-pasa%C5%BEieru
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Administratīvā procesa noteiktajā kārtībā
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa vispārējā kārtībā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Autotransports
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.06.17.